Usługi administracyjne dla klienta

Wykaz kart usług administracyjnych dla klienta świadczonych w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim

Dokumenty w formacie MS Word.

Numer rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim,

na który można dokonywać niektórych opłat za usługi administracyjne świadczone przez Starostwo:

19 8063 0001 0070 0706 9020 0001

 

Nazwa i numer rachunku do wpłat opłaty skarbowej:

Miasto Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

68 8063 0001 0070 0706 5699 0102

 

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Organizacyjno-Prawny (Or)


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Transportu (Km)

Elektroniczny wniosek o prawo jazdy

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Instrukcje użytkownika systemu ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (8:00-15:00) do Wydziału Komunikacji i Transportu (pok. nr 316) przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim na następujących nośnikach danych:
    1) pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0;
    2) płyta CD-RW;
  • wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru;
  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP;
  • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB;
  • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AŚ)

Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia (OK)


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Geodezji i Katastru (GK)


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Gospodarowania Mieniem i Inwestycji (GM)


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Geologa Powiatowego (GP)


Karty usług administracyjnych świadczonych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów (RK)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Komarzewska

Data wytworzenia: 2007-11-19

Wprowadzający: Dorota Komarzewska

Data wprowadzenia: 2006-11-30

Modyfikujący: Dorota Komarzewska

Data modyfikacji: 2021-03-03

Opublikował: Dorota Komarzewska

Data publikacji: 2016-10-10