Konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) działających na terenie powiatu bielskiego na temat projektu programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje zostaną przeprowadzone od 1 do 18 września 2020 r. i będą polegały na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Projekt programu współpracy będzie dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiatbielski.pl/bip w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, na tablicy ogłoszeń, oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 17. Zgłoszone propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane i stanowić będą podstawę do ostatecznych prac nad projektem programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim przedstawi wyniki konsultacji Radzie Powiatu w Bielsku Podlaskim wraz z projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

Szczegóły w załącznikach.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Bielskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Zarząd Powiatu

Data wytworzenia: 2020-08-20

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2020-08-25

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2020-08-25