Prawo

Akty prawa miejscowego Powiatu Bielskiego
Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego
Dzienniki Ustaw
Monitory Polskie
Akty prawne Unii Europejskiej


Informacja dot. udostępniania aktów prawnych

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim informuje, że udostępnia nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, jak również zbiór aktów prawa miejscowego Powiatu Bielskiego:

  • do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego www.powiatbielski.pl/bip,
  • w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do głównej siedziby Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46:

  • w sprawie Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego do pok. nr 411 (IV piętro);
  • w sprawie zbioru aktów prawa miejscowego Powiatu Bielskiego do pok. nr 309 (III piętro).

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim zapewnia również możliwość odpłatnego wydruku aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Wysokość opłat określa zarządzenie Starosty Bielskiego nr 14/04 z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłat za sporządzanie kopii dokumentów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim. Cena pokrywa jedynie koszt wydruku i wynosi 0,30 zł za stronę formatu A4.

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Wprowadzający: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data wprowadzenia: 2005-12-15

Modyfikujący: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data modyfikacji: 2012-03-09

Opublikował: Wоjсiесh Сhаrytоn

Data publikacji: 2005-12-15