Polityka Jakości w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim

Załącznik do zarządzenia nr 13/18 Starosty Bielskiego z dnia 24 maja 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim wykonuje zadania publiczne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w sposób sprawny, kompetentny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz profesjonalnie świadczy usługi na rzecz mieszkańców.

§ 1. Misją Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim jest profesjonalne, rzetelne, skuteczne, zapewniające rozwój i promocję powiatu bielskiego realizowanie zadań publicznych wynikających z przepisów prawa i uregulowań statutowych mających na celu osiągnięcie zadowolenia klienta.

§ 2. Celem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim jest świadczenie usług najwyższej jakości, zgodnie z oczekiwaniami interesantów i tworzenie atmosfery sprzyjającej ich zadowoleniu, dzięki ciągłemu podnoszeniu jakości obsługi oraz doskonaleniu systemu zarządzania w oparciu o następujące zasady:
1) starostwo powiatowe pełni służebną rolę wobec interesantów – mieszkańców wspólnoty samorządowej, jaką jest powiat, oraz innych osób spoza terenu powiatu;
2) kierownictwo starostwa powiatowego kształtuje Politykę Jakości i jest osobiście zaangażowane w jej realizację i przyjęte cele jakościowe;
3) starostwo powiatowe dąży do uzyskania wzrostu zadowolenia interesantów poprzez poprawę jakości świadczonych usług, szeroki dostęp do aktualnej informacji o zadaniach, zasadach funkcjonowania i pracy starostwa oraz szeroko rozumianej informacji publicznej;
4) zagwarantowanie rzetelnej i terminowej usługi oraz zapewnienie interesantom kompleksowej informacji;
5) zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry, która pozwoli na sprawne funkcjonowanie starostwa;
6) prowadzenie monitoringu procesów, identyfikowanie obszarów do doskonalenia poprzez realizację działań korygujących oraz usprawniających system zarządzania.

§ 3. Do realizacji Polityki Jakości zapewnia się niezbędny sprzęt, środki techniczne, rozwój infrastruktury informatycznej.

§ 4. Politykę Jakości realizują wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim, których zobowiązuje się do stałego podnoszenia kwalifikacji.

§ 5. Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełniania wymagań i do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej.

§ 6. Niezależnie od wdrożonych rozwiązań systemowych, starostwo w doskonaleniu procesu zarządzania będzie nawiązywać do modeli zarządzania przyjmowanych dla administracji w krajach europejskich oraz do tzw. „dobrych praktyk” krajowych.

 

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski
Starosta

Metryka strony

Udostępniający: dr inż. Sławomir Jerzy Snarski Starosta

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Komarzewska

Data wytworzenia: 2007-10-31

Wprowadzający: Dorota Komarzewska

Data wprowadzenia: 2006-08-25

Modyfikujący: Dorota Komarzewska

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Dorota Komarzewska

Data publikacji: 2006-08-25